Kullanım Koşulları

1. Taraflar, Konu ve Kapsam

1.1 Bu internet sitesini (Kısaca 'ExpoTurk365' olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde 'ExpoTurk365' i kullanmaktan vazgeçiniz. 'ExpoTurk365' sahibi, 'ExpoTurk365' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, 'ExpoTurk365' i ve 'ExpoTurk365' kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2 'ExpoTurk365' in sahibi Bağdat Cd. Sağlık Apt. No: 8/B-1 Kızıltoprak - Kadıköy - İstanbul adresinde mukim, Medya 1 Reklamcılık Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca 'Medya 1' olarak anılacaktır)'dir.

1.3 'ExpoTurk365' de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde 'ExpoTurk365' e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları 'Medya 1', 'Ziyaretçi' ye herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak 'ExpoTurk365'de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. 'Medya 1' tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği 'ExpoTurk365' hizmetlerinden yararlanan ve 'ExpoTurk365'e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4 İşbu 'ExpoTurk365' Kullanım Koşulları' 25.04.2013 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; 'ExpoTurk365' i kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, 'Medya 1' hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Tanımlar

2.1. EXPOTURK365: 'Medya 1' tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.expoturk365.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. ZİYARETÇİ: 'ExpoTurk365' e ve/veya 'Medya 1 Veritabanı' na çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LINK: 'ExpoTurk365' üzerinden 'ExpoTurk365' içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden 'ExpoTurk365' a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: 'ExpoTurk365' den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. MEDYA 1 ARAYÜZÜ: 'Katılımcı' lar tarafından oluşturulan içeriğin 'Ziyaretçi' tarafından görüntülenebilmesi ve 'Medya 1 Veritabanı' ından sorgulanabilmesi amacıyla 'Ziyaretçi' ler tarafından 'ExpoTurk365' üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. MEDYA 1 VERİTABANI : 'ExpoTurk365' dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği 'Medya 1' e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. ÜYE ZİYARETÇİ: 'Medya 1' tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, 'Medya 1' tarafından 'ExpoTurk365' üzerinde tanımlanan 'Üye' lik sürecini tamamlayarak; 'Medya 1' in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişidir.

2.8. ZİYARETÇİ SÖZLEŞMESİ: 'ExpoTurk365' dahilinde 'Medya 1' tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; 'Medya 1' ile 'Ziyaretçi' arasında üyelik kayıt sürecinde 'Ziyaretçi' nin elektronik ortamda verdiği neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşmedir.

'Medya 1', 'Ziyaretçi Sözleşmesi' ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle 'Ziyaretçi' nin onayına sunabilir. Bu durumda "Üye Ziyaretçi" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

2.9. KATILIMCI: 'ExpoTurk365' üzerinde 'e-Stand' ı bulunan firmalar.

2.10. e-FUAR: 'ExpoTurk365' fuar alanları

2.11. e-HOL: 'ExpoTurk365' fuar holleri

2.12. e-STAND: 'ExpoTurk365' fuar hollerinde bulunan standlar

2.13. ONLINE DAVETİYE: 'ExpoTurk365' üzerinden 'Fuar Organizatörü' web sitesine yönlendikten sonra alınan klasik fuara giriş davetiyesi

2.14. KATILIMCIDAN DAVETİYE: Klasik fuar katılımcı firmalardan istenilen fuar giriş davetiyesi

2.15. FUAR ORGANİZATÖRÜ: Klasik fuar organizatörleri

3. 'Medya 1' Hizmetleri

3.1. 'Medya 1', 'Katılımcı' lar tarafından 'Medya 1 Veritabanı' na yüklenen içeriklerin 'Ziyaretçi' veya 'Üye Ziyaretçi' ler tarafından 'ExpoTurk365' üzerindeki arayüz kullanılmak üzere 'Medya 1 Veritabanı' üzerinden sorgulanabilmesini ve 'ExpoTurk365' üzerinden 'Medya 1' e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. 'Medya 1', 'Ziyaretçi Sözleşmesi' nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin 'Ziyaretçi' veya 'Üye Ziyaretçi' lerine 'ExpoTurk365' içerisinde 'Katılımcı' ların hizmet, ürün ve bilgilerine kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere 'Katılımcı' ların çeşitli 'e-Stand' tipleri dahilinde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.3. 'Medya 1' tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler 'Medya 1' tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen 'Medya 1' in yetkisi dahilindedir. 'Medya 1' bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. 'Medya 1' Kullanım Koşulları ve Yükümlülükleri

4.1 'Ziyaretçi' yalnızca hukuka uygun amaçlarla 'ExpoTurk365' üzerinde işlem yapabilirler. 'Ziyaretçi' lerin ve 'Üye Ziyaretçi' lerin, 'ExpoTurk365' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. 'ExpoTurk365', 'Katılımcı' lar tarafından 'Medya 1 Veritabanı' na yüklenen 'İçerik' lerin 'Ziyaretçi' ler tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. 'Medya 1', 'Ziyaretçi' veya 'Üye Ziyaretçi' ler tarafından görüntülenen 'İçerik'lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu 'İçerik' ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. 'Katılımcı' tarafından eklenen web site ve ürün linkleri doğruluğundan 'Medya 1' sorumlu değildir.

4.3. 'Ziyaretçi' veya 'Üye Ziyaretçi', 'ExpoTurk365' dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'Medya 1i' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. 'Ziyaretçi' ler ve 'Üye Ziyaretçi' ler, 'ExpoTurk365' dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, 'Medya 1'’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. 'Medya 1', 'ExpoTurk365' dahilinde sunulan hizmetleri ve 'ExpoTurk365' dahilinde erişilen 'İçerik'leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. 'Medya 1', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

4.6. 'ExpoTurk365' üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü 'İçerik'in 'Medya 1' in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce 'Medya 1' sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.7. 'Medya 1', 'Ziyaretçi' veya 'Üye Ziyaretçi' ile 'Katılımcı' lar arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda 'Medya 1' arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.

5. 'Medya 1' Kullanım Koşullarında Değişiklikler

'Medya 1', tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "ExpoTurk365 Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda 'ExpoTurk365' de ilan ederek değiştirebilir. İşbu " ExpoTurk365 Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu " ExpoTurk365 Kullanım Koşulları" 'Ziyaretçi' nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu 'ExpoTurk365' dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu 'ExpoTurk365'in (sınırlı olmamak kaydıyla 'Medya 1 Veritabanı' , 'Medya 1 Arayüzü' , tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden 'Medya 1'in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) 'Medya 1'e ait ve/veya 'Medya 1' tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. 'Ziyaretçi' ler, 'Medya 1' hizmetlerini, 'Medya 1' bilgilerini ve 'Medya 1'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 'Medya 1'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu 'ExpoTurk365 Kullanım Koşulları' dahilinde 'Medya 1' tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde 'Medya 1'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu 'ExpoTurk365 Kullanım Koşulları" dahilinde 'Medya 1' tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde 'Medya 1'; 'Medya 1' hizmetleri, 'Medya 1' bilgileri, 'Medya 1' telif haklarına tabi çalışmaları, 'Medya 1' ticari markaları, 'Medya 1' ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 'Medya 1' işbu "ExpoTurk365 Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve 'Ziyaretçi Sözleşmesi' inden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 'Medya 1' açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 'Medya 1'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Medya 1'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu "ExpoTurk365 Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "ExpoTurk365 Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlülük ve Kabul

İşbu 'ExpoTurk365' Kullanım Koşulları" 'Medya 1' tarafından 'ExpoTurk365' içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. 'Ziyaretçi' ler ve 'Üye Ziyaretçi' ler, işbu sözleşme hükümlerini 'ExpoTurk365' i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. 'Medya 1', dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek 'ExpoTurk365' üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.